تدریس خصوصی زبان هندی

تدریس خصوصی زبان هندی
موسسه آموزشی زبان آموزان پیشرو قوی ترین و تخصصی ترین مرکز تدریس خصوصی زبان هندی، با بیش از دو دهه تجربه و سابقه موفق و درخشان در زمینه ی آموزش و تدریس خصوصی زبان هندی،آموزش خصوصی مکالمه زبان هندی در منزل،محل کار و یا موسسه ما.زبان هندی از خانواده ی زبان های هند و اروپایی می باشد که در مناطقی مثل هندوستان و توابع آن، برای برقراری ارتباطات محاوره ای و مکاتبه ای مورد استفاده قرار می گیرد . هر چند که بیشتر افراد تحصیل کرده ی این مناطق به انگلیسی نیز مسلط هستند، اما میزان بی شماری از ارتباطات اجتماعی...
بیشتر