یادگیری زبان هلندی

تدریس خصوصی زبان هلندی
یادگیری زبان هلندی شما را به بیش از 23میلیون نفر که زبان مادریشان هلندی است وصل میکند ،که بیشتر ساکن هلند هستند ،ولی زبان هلندی در بلژیک، سورینام هم صحبت می شود . زبان هلندی به زبان های انگلیسی و نروژی و دانمارکی خیلی نزدیک است . قواعد دستوری زبان هلندی نصف قواعد انگلیسی و نصف قواعد آلمانی را پیروی می کند ، ولی هزاران لغت مشترک با انگلیسی دارد – لغاتی که صداها و معناهای یکسانی دارند ولی لغات با ریشه رومی هم زیاد دارد . این جمله هلندی را در نظر بگیرید Wat is jouw naam? به معنایWhat is your name?...
بیشتر

تدریس خصوصی زبان هلندی

تدریس خصوصی زبان هلندی
موسسه آموزشی زبان آموزان پیشرو قوی ترین و تخصصی ترین مرکز تدریس خصوصی زبان هلندی، با بیش از دو دهه تجربه و سابقه موفق و درخشان در زمینه ی آموزش و تدریس خصوصی زبان هلندی،آموزش خصوصی مکالمه زبان هلندی در منزل،محل کار و یا موسسه ما.هلندی به عنوان یکی از زبان های هندواروپایی در کشورهایی مثل هلند، بلژیک، بخش هایی از فرانسه، آفریقای جنوبی و .... مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این که در کشورهایی مثل هلند و بلژیک به عنوان زبان رسمی شناخته شده است و مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما اگر از نزدیک به گویش...
بیشتر